Hand-held monitoren

Bewustzijn is goed, controle is beter. Wanneer er in een ruimte gewerkt
wordt met gevaarlijke gassen, is het van belang dat de concentratie
continu gemeten wordt. In een omgeving waar tijdelijk mensen werken
zijn de handheld monitoren een uitkomst. Deze zijn beschikbaar voor
vele verschillende gassen, o.a. zuurstof (stikstof verdringt zuurstof) en
CO2.

Kalibratie
Om een goede werking te blijven kunnen garanderen is jaarlijkse
kalibratie van de handheld monitoren noodzakelijk. De gasmonitor wordt
volledig gecheckt en gekalibreerd.