Inspectie (dewar)vaten

Zijn er koude spots te zien op uw dewarvat? Verdampt uw
dewarvat onnodig veel? AMT kan deze vaten hervacumeren
en testen of er een lek in het vat zit.

Revisie

Is uw dewarvat beschadigd of zijn componenten aan vervanging toe.
AMT kan uw vat repareren, componenten vervangen en uw vat testen.